Materialer  
       
       
         cand.psyk.
Morten Holler

 
  Sødalsvej 1
8220 Brabrand
Tlf. 40206026
   
 

Materialer

 


Jeg har valgt at lægge dele af mine modeller, rapporter, artikler, mv. ud på nettet til fri afbenyttelse. Jeg mener, at den viden, der virker udviklende for mennesker og organisationer uden videre bør være tilgængelig. Som menneske, familiefar, borger og professionel har jeg stor interesse i, at vi alle bidrager til et fælles bedre liv. Og kan jeg på denne måde gøre en forskel, bidrager jeg gerne.

Nedenstående er links til udskriftsvenlige sider med forskellige arbejdspapirer jeg har udviklet. Listen vil løbende blive opdateret efterhånden som materialet bliver gjort klar til nettet. Filerne bliver åbnet i pdf-format.

Kollegial supervision

Samarbejdets forudsætninger

Konflikt-kompendium

Systemisk coaching

Personlig gennemslagskraft

Udvikling af kreativitet

Kriser og håndtering af kriser

Sorgens fire faser

Om værdier, myter og reaktioner ved selvmord

Pårørende til selvmordstruet

Efterladt efter selvmord

Fra smerte til minde