Dansk Krisekorps  
       
       
         cand.psyk.
Morten Holler

 
  Sødalsvej 1
8220 Brabrand
Tlf. 40206026
   
 


Dansk Krisekorps

 


Dansk Krisekorps er et landsdækkende firma oprettet i 1994, ejet og drevet af cand.psych. Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler. Vi selv og vores 75 tilknyttede psykologer løser to typer af opgaver:

Akutte krisepsykologiske opgaver:

  • Krisehjælp ved røveri, overfald og ulykker
  • Forebyggelse via træning og undervisning
  • Ruste organisationen til uundgåelige hændelser


Udviklingsorienterede organisationspsykologiske opgaver:

  • Stresshåndtering
  • Coaching
  • Konflikthåndtering

Vores ydelser og interventioner bygger på mange års erfaring hentet i krydsfeltet mellem organisatorisk og psykologisk viden.

Få yderligere oplysninger om Dansk Krisekorps på www.danskkrisekorps.dk